Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi vill informera dig hur vi hanterar och sparar dina personuppgifter. Vi värnar alltid om din personliga integritet, och det kommer vi alltid att göra. Vi kommer till exempel inte dela med oss av dina personuppgifter till någon annan än våra samarbetspartners där vi har avtal som garanterar att dina uppgifter är trygga.

Du kanske har hört talas om GDPR, som står för General Data Protection Regulation. Det är en EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen, PuL, från och med den 25 maj 2018. Mycket blir sig likt. Men kraven skärps på hur vi får behandla dina personuppgifter.

För att du ska förstå dina rättigheter som kund hos oss har vi förtydligat dina villkor med en integritetspolicy. Där kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@franzens-motor.se.

Integritetspolicy

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Franzéns Motor AB Org. nummer 556676-1101, med adress Svedjevägen 7, 894 35 Själevad, Sverige, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Så skyddar vi dina uppgifter
Vi värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärderna och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

 

Så får vi dina uppgifter
Via orderbetalning i webbshopen skickas dina personuppgifter, samt orderbeställning till oss genom krypterad anslutning.

 

Exempel på uppgifter som vi hanterar
Vi hanterar uppgifter som namn, efternamn, adress, postnummer, ort, land, telefonnummer, email, lösenord, IP-adress. Informationen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

 

Så använder vi dina uppgifter
För att kunna hantera en beställning, i form av leverans och betalning, av produkten behövs dina uppgifter i vårt system.

 

Dessa har tillgång till dina uppgifter
Dina personuppgifter används av Franzéns Motor AB och Franzéns Motor ABs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Imatech. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part om det krävs för att tillhandahålla leverans eller betalningshantering.

Exempel på tredjepartsföretag

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

 

Vad är en cookies och hur använder vi det?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

De cookies vi använder förbättrar tjänsten vi erbjuder. Vår tjänst behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar och andra uppgifter.